เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเสลภูมิ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน728.23553.85598.5023.95 %
ตุลาคม736.25192.751,129.55
พฤศจิกายน684.00192.75
ธันวาคม674.50199.50
มกราคม807.50199.50
กุมภาพันธ์712.50198.55
มีนาคม779.00191.90
เมษายน845.50190.00
พฤษภาคม774.25213.75
มิถุนายน755.25296.40
กรกฎาคม821.75486.40
สิงหาคม874.00408.50
รวม 6 เดือน4,168.601,581.54
รวม 12 เดือน9,018.353,368.49