เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอโพนทอง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน416.52474.82
ตุลาคม641.25408.40507.97
พฤศจิกายน518.93523.73473.42
ธันวาคม287.19338.53815.59
มกราคม546.40380.36440.56
กุมภาพันธ์378.75529.91358.16
มีนาคม958.99575.61567.80
เมษายน600.64230.21504.23
พฤษภาคม290.19472.42382.24
มิถุนายน466.551,476.05363.19
กรกฎาคม582.38655.62599.48
สิงหาคม492.26562.95740.47
รวม 6 เดือน2,789.042,655.74
รวม 12 เดือน6,180.046,628.62