เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมยวดี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน228.0093.10
ตุลาคม134.90112.10112.10
พฤศจิกายน131.1099.75114.00
ธันวาคม106.4096.90102.60
มกราคม107.35146.30
กุมภาพันธ์104.50159.60
มีนาคม99.75149.15
เมษายน102.60
พฤษภาคม96.90
มิถุนายน95.00
กรกฎาคม102.60
สิงหาคม95.95
รวม 6 เดือน812.25707.75
รวม 12 เดือน1,405.05