เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสมเด็จ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน427.50245.10211.85
ตุลาคม209.00202.35202.35
พฤศจิกายน245.10245.10245.10
ธันวาคม304.00209.00209.00
มกราคม429.40188.10202.35
กุมภาพันธ์315.40175.75245.10
มีนาคม305.90217.55209.00
เมษายน435.10313.50341.85
พฤษภาคม212.80271.70435.10
มิถุนายน234.65188.10212.80
กรกฎาคม179.55250.80188.10
สิงหาคม307.80229.90175.75
รวม 6 เดือน1,930.401,265.401,315.75
รวม 12 เดือน3,606.202,736.952,878.35