เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฮี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน252.58469.58
ตุลาคม190.70467.80508.92
พฤศจิกายน268.65306.45720.98
ธันวาคม402.97238.35896.65
มกราคม665.63725.18645.09
กุมภาพันธ์591.79917.87563.35
มีนาคม626.60593.91676.40
เมษายน600.21639.90563.35
พฤษภาคม485.582,045.45600.40
มิถุนายน405.841,075.07
กรกฎาคม503.502,111.111,098.47
สิงหาคม505.70882.55
รวม 6 เดือน2,372.323,125.22
รวม 12 เดือน5,499.76