เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน933.46971.49952.47235.72352.74410.6074.75 %63.69 %56.89 %
ตุลาคม933.46914.44952.47393.77446.65417.2357.82 %51.16 %56.19 %
พฤศจิกายน933.46933.46952.47336.16390.60377.4763.99 %58.16 %60.37 %
ธันวาคม933.46933.46971.49281.25438.14538.1069.87 %53.06 %44.61 %
มกราคม933.46933.46971.49122.69259.90427.0286.86 %72.16 %56.04 %
กุมภาพันธ์933.46933.46971.4930.79321.17373.4596.70 %65.59 %61.56 %
มีนาคม933.46933.46971.49267.65287.13523.7271.33 %69.24 %46.09 %
เมษายน933.46933.46971.49362.05193.58243.8961.21 %79.26 %74.89 %
พฤษภาคม933.46933.46971.49406.14283.39266.6356.49 %69.64 %72.55 %
มิถุนายน1,009.52933.46971.49424.79402.36249.4957.92 %56.90 %74.32 %
กรกฎาคม1,009.52933.46971.49285.47352.01285.2371.72 %62.29 %70.64 %
สิงหาคม971.49933.46971.49352.11409.88460.7163.76 %56.09 %52.58 %
รวม 6 เดือน5,600.765,619.775,771.881,400.392,209.212,543.8875.00 %60.69 %55.93 %
รวม 12 เดือน11,391.6711,220.5311,600.823,498.594,137.564,573.5569.29 %63.13 %60.58 %