เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,118.795,118.795,118.79500.30381.10442.3590.23 %92.55 %91.36 %
ตุลาคม5,118.795,118.795,118.79941.65901.20523.7081.60 %82.39 %89.77 %
พฤศจิกายน5,118.795,118.795,118.79495.25603.40639.8090.32 %88.21 %87.50 %
ธันวาคม5,118.795,118.795,118.79484.20820.15270.5090.54 %83.98 %94.72 %
มกราคม5,118.795,118.795,118.79513.00979.95152.0089.98 %80.86 %97.03 %
กุมภาพันธ์5,118.795,118.795,118.79658.00796.55441.3887.15 %84.44 %91.38 %
มีนาคม5,118.795,118.795,118.79507.20599.35917.1790.09 %88.29 %82.08 %
เมษายน5,118.794,426.134,195.24137.7566.50324.2897.31 %98.50 %92.27 %
พฤษภาคม5,118.794,426.134,195.24228.95517.65171.1395.53 %88.30 %95.92 %
มิถุนายน5,118.795,118.794,195.24214.70533.20407.8195.81 %89.58 %90.28 %
กรกฎาคม5,118.795,118.795,118.79391.40797.35479.1792.35 %84.42 %90.64 %
สิงหาคม5,118.795,118.795,118.79769.60547.45304.3384.97 %89.31 %94.05 %
รวม 6 เดือน30,712.7430,712.7430,712.743,592.404,482.352,469.7388.30 %85.41 %91.96 %
รวม 12 เดือน61,425.4860,040.1658,654.835,842.007,543.855,073.6290.49 %87.44 %91.35 %