เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน288.17307.19307.1936.8734.1722.0987.21 %88.88 %92.81 %
ตุลาคม288.17307.19307.1935.290.9546.2287.75 %99.69 %84.95 %
พฤศจิกายน288.17307.19307.1939.2640.3522.0986.37 %86.87 %92.81 %
ธันวาคม288.17307.19307.1926.470.9534.9090.82 %99.69 %88.64 %
มกราคม288.17307.19288.1742.5221.3286.16 %92.60 %
กุมภาพันธ์288.17307.19288.1733.8354.1833.4188.26 %82.36 %88.41 %
มีนาคม288.17307.19288.1751.5117.9383.23 %93.78 %
เมษายน288.17307.19288.1757.4837.7117.5980.05 %87.73 %93.89 %
พฤษภาคม288.17307.19288.1749.0055.6322.0783.00 %81.89 %92.34 %
มิถุนายน288.17307.19288.1741.8519.7286.38 %93.16 %
กรกฎาคม288.17307.19288.1757.1434.8530.0580.17 %88.66 %89.57 %
สิงหาคม288.17307.19288.1755.7634.080.9580.65 %88.91 %99.67 %
รวม 6 เดือน1,729.021,843.141,805.10173.12180.0390.61 %90.03 %
รวม 12 เดือน3,458.043,686.283,534.12428.73288.3388.37 %91.84 %