เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน305.26305.26305.2631.3762.1349.6189.72 %79.65 %83.75 %
ตุลาคม305.26305.26305.2663.1257.9049.6179.32 %81.03 %83.75 %
พฤศจิกายน305.26305.26305.2631.8761.5056.8889.56 %79.85 %81.37 %
ธันวาคม305.26305.26305.2651.8158.4160.2383.03 %80.87 %80.27 %
มกราคม305.26305.26305.2653.9658.4161.4682.32 %80.87 %79.87 %
กุมภาพันธ์305.26305.26305.2664.89111.870.9578.74 %63.35 %99.69 %
มีนาคม305.26305.26305.2634.170.950.9588.81 %99.69 %99.69 %
เมษายน305.26305.26305.3661.0876.76106.2379.99 %74.85 %65.21 %
พฤษภาคม305.26305.26305.2635.97100.3485.6588.22 %67.13 %71.94 %
มิถุนายน305.26305.26305.2655.7959.560.9581.72 %80.49 %99.69 %
กรกฎาคม305.26305.26305.2664.410.9564.4178.90 %99.69 %78.90 %
สิงหาคม305.26305.26305.2664.0760.2461.6779.01 %80.27 %79.80 %
รวม 6 เดือน1,831.561,831.561,831.56297.03410.22278.7383.78 %77.60 %84.78 %
รวม 12 เดือน3,663.123,663.123,663.22612.51709.02598.6083.28 %80.64 %83.66 %