เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน444.93444.93425.9188.2233.2280.17 %92.20 %
ตุลาคม444.93444.93425.9183.47105.3036.4481.24 %76.33 %91.44 %
พฤศจิกายน444.93444.93425.9144.10109.5283.7590.09 %75.39 %80.34 %
ธันวาคม444.93444.93425.9144.5663.4236.3689.99 %85.75 %91.46 %
มกราคม444.93444.93425.9174.4193.5886.0383.28 %78.97 %79.80 %
กุมภาพันธ์444.93444.93444.9337.23105.330.9591.63 %76.33 %99.79 %
มีนาคม444.93425.91444.9353.8734.0098.8187.89 %92.02 %77.79 %
เมษายน444.93425.91444.9393.7074.6351.8378.94 %82.48 %88.35 %
พฤษภาคม444.93425.91444.9360.1161.2054.4286.49 %85.63 %87.77 %
มิถุนายน444.93425.91444.9370.9950.240.9584.04 %88.21 %99.79 %
กรกฎาคม444.93425.91444.9351.9974.1052.3388.31 %82.60 %88.24 %
สิงหาคม444.93425.91444.9351.3969.4848.6988.45 %83.69 %89.06 %
รวม 6 เดือน2,669.582,669.582,574.48565.36276.7578.82 %89.25 %
รวม 12 เดือน5,339.165,225.045,244.06929.01583.7782.22 %88.87 %