เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน276.39276.39276.3956.3354.700.9579.62 %80.21 %99.66 %
ตุลาคม276.39276.39276.39116.5856.4658.6957.82 %79.57 %78.77 %
พฤศจิกายน276.39276.39276.39101.11112.6286.1063.42 %59.25 %68.85 %
ธันวาคม276.39276.39276.39103.6353.1155.3062.51 %80.78 %79.99 %
มกราคม276.39276.39276.39104.14101.6556.7262.32 %63.22 %79.48 %
กุมภาพันธ์276.35276.39276.39105.80104.2667.4561.71 %62.28 %75.60 %
มีนาคม276.35276.39276.3947.7697.6072.8382.72 %64.69 %73.65 %
เมษายน276.35257.37276.39108.8976.1557.5360.60 %70.41 %79.18 %
พฤษภาคม276.35257.37276.3961.1049.8857.9977.89 %80.62 %79.02 %
มิถุนายน276.35257.37276.3995.6149.8870.0865.40 %80.62 %74.64 %
กรกฎาคม276.35257.37276.3952.8858.00108.2980.87 %77.47 %60.82 %
สิงหาคม276.35257.37276.3950.660.9554.7581.67 %99.63 %80.19 %
รวม 6 เดือน1,658.301,658.341,658.34587.58482.81325.2164.57 %70.89 %80.39 %
รวม 12 เดือน3,316.403,221.583,316.681,004.48815.26746.6869.71 %74.69 %77.49 %