เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน333.26333.26333.2663.2372.9845.1381.03 %78.10 %86.46 %
ตุลาคม333.26333.26333.2663.2266.6643.0881.03 %80.00 %87.07 %
พฤศจิกายน333.26333.26333.2631.9366.1241.2290.42 %80.16 %87.63 %
ธันวาคม333.26333.26333.2671.9436.2870.3978.41 %89.11 %78.88 %
มกราคม333.26333.26314.2436.2869.6776.1789.11 %79.09 %75.76 %
กุมภาพันธ์333.26333.26333.2636.2836.4154.1489.11 %89.07 %83.75 %
มีนาคม333.26333.26333.2662.4383.5053.1481.27 %74.95 %84.05 %
เมษายน333.26333.26333.2669.3749.5049.9179.18 %85.15 %85.02 %
พฤษภาคม333.26333.26333.2667.8346.3661.2879.65 %86.09 %81.61 %
มิถุนายน333.26333.26333.2635.7377.7836.9089.28 %76.66 %88.93 %
กรกฎาคม333.26333.26333.2670.5442.6397.2678.83 %87.21 %70.82 %
สิงหาคม333.26333.26333.2665.7784.7672.9480.27 %74.57 %78.11 %
รวม 6 เดือน1,999.561,999.561,980.54302.89348.13330.1384.85 %82.59 %83.33 %
รวม 12 เดือน3,999.123,999.123,980.10674.56732.65701.5783.13 %81.68 %82.37 %