เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน405.93405.93405.93123.34139.650.9569.62 %65.60 %99.77 %
ตุลาคม405.93405.93405.93103.9592.78104.9874.39 %77.14 %74.14 %
พฤศจิกายน405.93405.93424.94108.38101.20137.0673.30 %75.07 %67.75 %
ธันวาคม405.93405.93424.94109.110.95133.4573.12 %99.77 %68.60 %
มกราคม405.93405.93405.93106.68125.9941.5373.72 %68.96 %89.77 %
กุมภาพันธ์405.93405.93405.9353.7040.6291.4686.77 %89.99 %77.47 %
มีนาคม539.04405.93405.93170.8580.8851.6368.31 %80.07 %87.28 %
เมษายน462.98405.93405.9368.3264.2095.9085.24 %84.18 %76.37 %
พฤษภาคม501.01405.93424.94116.02141.8157.2276.84 %65.07 %86.53 %
มิถุนายน462.98405.93405.9396.0776.5357.2479.25 %81.15 %85.90 %
กรกฎาคม462.98424.94405.9399.0382.5390.0478.61 %80.58 %77.82 %
สิงหาคม462.98424.94405.93142.0986.3686.9269.31 %79.68 %78.59 %
รวม 6 เดือน2,435.582,435.582,473.60605.15501.19509.4375.15 %79.42 %79.41 %
รวม 12 เดือน5,327.554,909.184,928.191,297.541,033.50948.3875.64 %78.95 %80.76 %