เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน239.11239.11239.1144.7462.7451.5881.29 %73.76 %78.43 %
ตุลาคม239.11239.11239.1158.6158.8960.0575.49 %75.37 %74.89 %
พฤศจิกายน239.11239.11239.1151.5642.7038.4878.44 %82.14 %83.91 %
ธันวาคม239.11239.11239.1152.1157.5353.2378.21 %75.94 %77.74 %
มกราคม239.11239.11239.1150.4750.8561.8478.89 %78.73 %74.14 %
กุมภาพันธ์239.11239.11239.1146.2162.470.9580.68 %73.87 %99.60 %
มีนาคม239.11239.11239.1149.3154.1642.3879.38 %77.35 %82.28 %
เมษายน239.11239.11239.1160.1352.3447.2274.85 %78.11 %80.25 %
พฤษภาคม239.11239.11239.1144.6756.8546.0581.32 %76.23 %80.74 %
มิถุนายน239.11239.11239.1143.1095.4595.5581.97 %60.08 %60.04 %
กรกฎาคม239.11239.11239.1155.6151.9749.4976.74 %78.26 %79.30 %
สิงหาคม239.11239.11239.1158.3564.8842.2175.60 %72.87 %82.35 %
รวม 6 เดือน1,434.661,434.661,434.66303.70335.19266.1278.83 %76.64 %81.45 %
รวม 12 เดือน2,869.322,869.322,869.32614.88710.84589.0278.57 %75.23 %79.47 %