เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน930.54892.51797.43144.64213.65135.0084.46 %76.06 %83.07 %
ตุลาคม892.51892.51797.43155.99188.56173.4782.52 %78.87 %78.25 %
พฤศจิกายน873.49892.51797.43381.11259.80269.5556.37 %70.89 %66.20 %
ธันวาคม873.49892.51797.43265.59181.26205.6169.59 %79.69 %74.22 %
มกราคม987.59892.51797.43167.68137.9211.7683.02 %84.55 %98.53 %
กุมภาพันธ์987.59892.51797.43252.67116.13146.2574.42 %86.99 %81.66 %
มีนาคม987.59892.51797.43111.01122.47230.0788.76 %86.28 %71.15 %
เมษายน987.59892.51797.43333.770.95152.5566.20 %99.89 %80.87 %
พฤษภาคม835.46797.43797.43228.65175.22105.4272.63 %78.03 %86.78 %
มิถุนายน835.46797.43797.43262.70242.97255.4768.56 %69.53 %67.96 %
กรกฎาคม835.46816.45797.43128.58273.29105.2184.61 %66.53 %86.81 %
สิงหาคม835.46816.45797.43258.90227.65143.7369.01 %72.12 %81.98 %
รวม 6 เดือน5,545.215,355.064,784.581,367.681,097.31941.6475.34 %79.51 %80.32 %
รวม 12 เดือน10,862.2310,367.849,569.162,691.292,139.861,934.1075.22 %79.36 %79.79 %