เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,491.201,358.091,320.06596.60807.87825.5559.99 %40.51 %37.46 %
ตุลาคม1,472.191,358.091,320.06605.15763.80920.5558.89 %43.76 %30.26 %
พฤศจิกายน1,434.151,491.201,320.06939.55805.60840.7534.49 %45.98 %36.31 %
ธันวาคม1,453.171,491.201,320.06585.20588.05807.5059.73 %60.57 %38.83 %
มกราคม1,453.171,491.201,396.12544.35853.90336.3062.54 %42.74 %75.91 %
กุมภาพันธ์1,434.151,453.171,415.14655.50573.32720.1054.29 %60.55 %49.11 %
มีนาคม1,434.151,396.121,415.14799.90790.55724.8544.22 %43.38 %48.78 %
เมษายน1,434.151,396.121,415.14632.70181.45271.7055.88 %87.00 %80.80 %
พฤษภาคม1,415.141,396.121,396.12866.40201.40122.5538.78 %85.57 %91.22 %
มิถุนายน1,491.201,396.121,624.31746.70397.10615.6049.93 %71.56 %62.10 %
กรกฎาคม1,491.201,358.091,624.31721.57622.25583.3051.61 %54.18 %64.09 %
สิงหาคม1,491.201,358.091,719.39668.08620.35169.1055.20 %54.32 %90.17 %
รวม 6 เดือน8,738.038,642.958,091.503,926.354,392.534,450.7555.07 %49.18 %44.99 %
รวม 12 เดือน17,495.0716,943.6117,285.918,361.707,205.646,937.8552.21 %57.47 %59.86 %