เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,723.671,628.591,533.513,225.581,679.870.95-87.13 %-3.15 %99.94 %
ตุลาคม1,818.751,723.671,533.512,385.87255.551,063.20-31.18 %85.17 %30.67 %
พฤศจิกายน1,628.591,590.561,438.433,050.432,612.542,826.53-87.31 %-64.25 %-96.50 %
ธันวาคม1,723.671,590.561,343.352,162.172,574.862,619.76-25.44 %-61.88 %-95.02 %
มกราคม1,666.621,324.331,495.482,480.631,859.28259.30-48.84 %-40.39 %82.66 %
กุมภาพันธ์1,628.591,267.281,438.433,301.191,849.501,729.31-102.70 %-45.94 %-20.22 %
มีนาคม1,704.651,058.111,495.483,536.802,537.722,244.77-107.48 %-139.84 %-50.10 %
เมษายน1,799.731,058.111,533.511,675.750.95847.746.89 %99.91 %44.72 %
พฤษภาคม1,476.461,153.19963.034,610.802,506.621.85-212.29 %-117.36 %99.81 %
มิถุนายน1,248.271,058.111,020.083,054.463,523.501,033.03-144.70 %-233.00 %-1.27 %
กรกฎาคม1,248.271,210.241,020.084,004.054,219.871,491.98-220.77 %-248.68 %-46.26 %
สิงหาคม1,381.381,248.271,096.143,066.900.951,077.02-122.02 %99.92 %1.74 %
รวม 6 เดือน10,189.899,124.998,782.7116,605.8810,831.608,499.05-62.96 %-18.70 %3.23 %
รวม 12 เดือน19,048.6515,911.0215,911.0336,554.6523,621.2215,195.43-91.90 %-48.46 %4.50 %