เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน62.2262.2262.2275.1358.3211.63-20.75 %6.27 %81.30 %
ตุลาคม62.2257.8857.882.852.852.8595.42 %95.08 %95.08 %
พฤศจิกายน62.2262.2262.222.852.8568.3095.42 %95.42 %-9.77 %
ธันวาคม62.2262.2262.222.852.8562.1895.42 %95.42 %0.07 %
มกราคม62.2262.2262.2258.912.8554.535.33 %95.42 %12.36 %
กุมภาพันธ์62.2262.2262.2253.6557.050.9513.77 %8.31 %98.47 %
มีนาคม62.2262.2262.2248.012.8547.5222.84 %95.42 %23.63 %
เมษายน62.2262.2262.222.852.856.5395.42 %95.42 %89.50 %
พฤษภาคม62.2262.2262.2248.4474.5958.5022.15 %-19.88 %5.98 %
มิถุนายน62.2262.2262.225.772.850.9590.72 %95.42 %98.47 %
กรกฎาคม62.2262.2262.2259.697.8664.764.07 %87.36 %-4.08 %
สิงหาคม62.2262.2262.2258.0378.012.856.73 %-25.37 %95.42 %
รวม 6 เดือน373.32368.98368.98196.24126.77200.4447.43 %65.64 %45.68 %
รวม 12 เดือน746.64742.30742.30419.03295.77381.5543.88 %60.15 %48.60 %