เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน742.39
ตุลาคม742.39357.6151.83 %
พฤศจิกายน742.39357.6151.83 %
ธันวาคม742.39536.4227.74 %
มกราคม742.39394.8946.81 %
กุมภาพันธ์799.44394.8950.60 %
มีนาคม799.44394.8850.61 %
เมษายน799.44546.25662.6217.12 %
พฤษภาคม818.46541.50485.4540.69 %
มิถุนายน856.49551.00697.0618.61 %
กรกฎาคม856.49
สิงหาคม856.49
รวม 6 เดือน4,511.39
รวม 12 เดือน9,498.20