เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน751.36
ตุลาคม751.36776.941,200.881,080.76-59.83 %
พฤศจิกายน751.36830.89692.06979.547.89 %
ธันวาคม751.36844.831,035.87701.94-37.87 %
มกราคม751.361,139.28923.41846.87-22.90 %
กุมภาพันธ์751.36628.51627.35809.5716.50 %
มีนาคม681.49751.36849.33877.49-24.63 %-16.79 %
เมษายน681.49751.36685.06783.96-0.52 %-4.34 %
พฤษภาคม681.49751.361,876.78932.831,068.58-175.39 %-24.15 %
มิถุนายน681.49751.36634.43821.74711.936.91 %-9.37 %
กรกฎาคม681.49751.3635.20916.1394.84 %
สิงหาคม681.49751.36285.76505.91858.5258.07 %32.67 %
รวม 6 เดือน4,508.16
รวม 12 เดือน9,016.32