เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอวชิรบารมี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน549.80
ตุลาคม549.80
พฤศจิกายน549.80
ธันวาคม549.80
มกราคม549.80
กุมภาพันธ์549.80
มีนาคม549.80514.206.48 %
เมษายน549.80334.0639.24 %
พฤษภาคม549.80419.8923.63 %
มิถุนายน549.80672.82-22.38 %
กรกฎาคม549.80312.4743.17 %
สิงหาคม549.80336.1438.86 %
รวม 6 เดือน3,298.80
รวม 12 เดือน6,597.60