เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน14,179.16329.31
ตุลาคม14,882.75369.55253.58351.7797.52 %
พฤศจิกายน15,586.34338.20150.80246.3397.83 %
ธันวาคม12,771.98355.30367.44421.6297.22 %
มกราคม15,586.34369.92888.09148.5597.63 %
กุมภาพันธ์14,179.16296.401,050.98277.3197.91 %
มีนาคม14,882.75253.37212.22520.0098.30 %
เมษายน12,068.38377.281,208.68123.6396.87 %
พฤษภาคม14,179.161,088.70508.17167.9192.32 %
มิถุนายน13,475.57549.19780.99146.7895.92 %
กรกฎาคม14,179.16538.12359.86805.6996.20 %
สิงหาคม14,882.75287.76287.88182.8598.07 %
รวม 6 เดือน87,185.733,040.20
รวม 12 เดือน170,853.506,398.00