เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเลย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,388.051,388.05634.400.9599.85 %
ตุลาคม1,388.051,388.051,166.85542.450.9560.92 %99.92 %
พฤศจิกายน1,388.051,388.051,242.911,415.69-13.90 %
ธันวาคม1,388.051,388.051,242.91621.3050.01 %
มกราคม1,388.051,388.051,242.91494.001,136.3764.41 %8.57 %
กุมภาพันธ์1,388.051,388.051,242.91513.00462.4363.04 %62.79 %
มีนาคม1,388.051,388.051,166.851,073.288.02 %
เมษายน1,388.051,388.051,166.85647.3744.52 %
พฤษภาคม1,388.051,388.051,166.852,862.06-145.28 %
มิถุนายน1,388.051,388.051,223.90649.14828.1153.23 %32.34 %
กรกฎาคม1,388.051,388.051,223.90633.650.9554.35 %99.92 %
สิงหาคม1,388.051,388.051,223.90633.65955.0154.35 %21.97 %
รวม 6 เดือน8,328.308,328.306,772.893,637.6946.29 %
รวม 12 เดือน16,656.6016,656.6013,945.1410,004.4728.26 %