เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงคาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,002.361,325.630.9599.93 %
ตุลาคม1,002.361,325.63853.9458.0514.81 %95.62 %
พฤศจิกายน1,002.361,325.63641.6662.1135.99 %95.31 %
ธันวาคม1,002.361,325.63714.2964.4928.74 %95.14 %
มกราคม1,040.391,325.631,071.4364.49-2.98 %95.14 %
กุมภาพันธ์1,287.60592.2267.6854.01 %
มีนาคม1,287.601,653.29369.05-28.40 %
เมษายน1,287.60599.31376.0553.46 %
พฤษภาคม1,287.60472.89176.4563.27 %
มิถุนายน1,306.62576.64584.9555.87 %
กรกฎาคม1,306.621,008.85363.7222.79 %
สิงหาคม1,306.62177.67
รวม 6 เดือน6,337.43317.77
รวม 12 เดือน14,120.092,365.65