เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน825.020.9599.88 %
ตุลาคม1,167.31
พฤศจิกายน1,167.31
ธันวาคม1,167.31
มกราคม1,167.31
กุมภาพันธ์1,167.31
มีนาคม1,167.31
เมษายน1,167.31
พฤษภาคม1,167.31
มิถุนายน1,167.31
กรกฎาคม1,167.31594.58
สิงหาคม1,167.31
รวม 6 เดือน6,661.57
รวม 12 เดือน13,665.43