เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอปากชม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,443.50475.00475.0067.09 %
ตุลาคม1,443.50475.00570.00553.2567.09 %
พฤศจิกายน1,443.50475.00522.50548.9367.09 %
ธันวาคม1,443.50522.50570.00823.7363.80 %
มกราคม1,443.50570.00570.00808.4460.51 %
กุมภาพันธ์1,443.50522.50522.50632.0063.80 %
มีนาคม1,443.50465.50933.3867.75 %
เมษายน1,443.50532.0063.15 %
พฤษภาคม1,443.50484.5066.44 %
มิถุนายน1,443.50494.0065.78 %
กรกฎาคม1,443.50522.5063.80 %
สิงหาคม1,443.50494.0065.78 %
รวม 6 เดือน8,661.003,040.003,230.0064.90 %
รวม 12 เดือน17,322.006,032.5065.17 %