เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,100.881,005.80380.00465.50622.2557.72 %38.13 %
ตุลาคม1,100.881,100.88401.85723.90644.1034.24 %41.49 %
พฤศจิกายน1,100.881,100.88437.00674.02622.2538.77 %43.48 %
ธันวาคม1,100.881,100.88456.00741.00608.0032.69 %44.77 %
มกราคม1,081.861,081.86389.50736.25505.4031.95 %53.28 %
กุมภาพันธ์1,081.861,100.88470.25727.13589.0032.79 %46.50 %
มีนาคม1,081.861,081.86418.95744.80614.6531.16 %43.19 %
เมษายน1,081.86388.04760.00674.5037.65 %
พฤษภาคม1,100.88441.75655.5040.46 %
มิถุนายน1,176.94469.27663.1043.66 %
กรกฎาคม1,157.93389.02532.0054.06 %
สิงหาคม1,176.97455.35494.0058.03 %
รวม 6 เดือน6,567.246,491.182,534.604,067.803,591.0038.06 %44.68 %
รวม 12 เดือน13,267.625,096.997,224.7545.55 %