เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน17,557.67
ตุลาคม18,318.31801.2495.63 %
พฤศจิกายน19,272.50507.1297.37 %
ธันวาคม17,069.40563.2596.70 %
มกราคม18,666.73548.0797.06 %
กุมภาพันธ์17,868.06751.8095.79 %
มีนาคม18,751.50
เมษายน15,038.24619.5695.88 %
พฤษภาคม16,807.74731.7995.65 %
มิถุนายน
กรกฎาคม507.12
สิงหาคม563.25
รวม 6 เดือน108,752.67
รวม 12 เดือน