เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน705.24
ตุลาคม705.24930.212,602.01-31.90 %
พฤศจิกายน705.24259.341,852.0063.23 %
ธันวาคม705.24655.181,192.257.10 %
มกราคม705.24627.881,154.6810.97 %
กุมภาพันธ์705.24869.811,575.27-23.34 %
มีนาคม705.24819.06683.14-16.14 %
เมษายน705.24699.05177.470.88 %
พฤษภาคม705.24627.35723.7111.04 %
มิถุนายน705.24591.51858.0216.13 %
กรกฎาคม705.24537.73984.7623.75 %
สิงหาคม705.24498.2929.34 %
รวม 6 เดือน4,231.44
รวม 12 เดือน8,462.88