เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน646.32646.32627.30335.35325.85544.2248.11 %49.58 %13.24 %
ตุลาคม646.32646.32627.30250.27389.71596.9661.28 %39.70 %4.84 %
พฤศจิกายน627.30627.30627.30278.66387.12280.8155.58 %38.29 %55.24 %
ธันวาคม627.30627.30627.30431.96395.87284.8931.14 %36.89 %54.59 %
มกราคม627.30627.30627.30492.81378.22248.7921.44 %39.71 %60.34 %
กุมภาพันธ์627.30627.30627.30860.38540.73348.96-37.16 %13.80 %44.37 %
มีนาคม627.30627.30627.30708.14116.81481.74-12.89 %81.38 %23.20 %
เมษายน627.30627.30627.30513.00373.08229.0418.22 %40.53 %63.49 %
พฤษภาคม627.30627.30627.30365.75474.51322.6241.69 %24.36 %48.57 %
มิถุนายน627.30627.30627.30275.50383.13327.7756.08 %38.92 %47.75 %
กรกฎาคม627.30627.30627.30357.20538.86362.7343.06 %14.10 %42.18 %
สิงหาคม627.30627.30627.30335.35484.69370.7646.54 %22.73 %40.90 %
รวม 6 เดือน3,801.843,801.843,763.802,649.432,417.502,304.6230.31 %36.41 %38.77 %
รวม 12 เดือน7,565.647,565.647,527.605,204.374,788.584,399.2731.21 %36.71 %41.56 %