เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน644.95522.5018.99 %
ตุลาคม644.95465.50360.1227.82 %
พฤศจิกายน644.95522.5018.99 %
ธันวาคม663.97361.00178.7045.63 %
มกราคม663.97828.40-24.76 %
กุมภาพันธ์663.97399.0039.91 %
มีนาคม663.97338.32524.5549.05 %
เมษายน663.97341.9748.50 %
พฤษภาคม663.97335.9249.41 %
มิถุนายน663.97327.5350.67 %
กรกฎาคม625.94407.9534.83 %
สิงหาคม625.94
รวม 6 เดือน3,926.763,098.9021.08 %
รวม 12 เดือน7,834.52