เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน725.30706.29744.32130.4291.09298.4682.02 %87.10 %59.90 %
ตุลาคม725.30706.29744.32158.14149.38113.4878.20 %78.85 %84.75 %
พฤศจิกายน725.30706.29744.3253.77234.25163.1192.59 %66.83 %78.09 %
ธันวาคม725.30706.29744.32203.14183.46106.2471.99 %74.02 %85.73 %
มกราคม725.30725.31744.32135.13209.75204.5881.37 %71.08 %72.51 %
กุมภาพันธ์706.28725.31744.32107.41161.79189.1784.79 %77.69 %74.58 %
มีนาคม725.30725.31744.32169.42224.46317.7576.64 %69.05 %57.31 %
เมษายน725.30725.31744.32112.7741.14113.1084.45 %94.33 %84.81 %
พฤษภาคม725.30725.31744.3280.33114.37164.4388.92 %84.23 %77.91 %
มิถุนายน725.30725.31744.32276.70269.27233.2361.85 %62.88 %68.66 %
กรกฎาคม725.30725.31744.32117.84234.79168.0083.75 %67.63 %77.43 %
สิงหาคม725.30725.31744.32217.90199.91160.2769.96 %72.44 %78.47 %
รวม 6 เดือน4,332.784,275.784,465.92788.001,029.711,075.0581.81 %75.92 %75.93 %
รวม 12 เดือน8,684.588,627.648,931.841,762.962,113.652,231.8279.70 %75.50 %75.01 %