เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน515.13534.15534.15114.06144.25142.5077.86 %72.99 %73.32 %
ตุลาคม515.13534.15534.15106.40215.32162.8979.35 %59.69 %69.51 %
พฤศจิกายน515.13534.15534.15141.3875.830.9572.55 %85.80 %99.82 %
ธันวาคม515.13534.15534.15119.99105.980.9576.71 %80.16 %99.82 %
มกราคม515.13534.15534.15156.03105.98151.2169.71 %80.16 %71.69 %
กุมภาพันธ์515.13534.15534.15171.55114.55137.4466.70 %78.55 %74.27 %
มีนาคม515.13534.15534.15186.5499.75133.0063.79 %81.33 %75.10 %
เมษายน515.13534.15534.15143.7061.1336.9672.10 %88.56 %93.08 %
พฤษภาคม515.13534.15534.1585.4793.1628.1683.41 %82.56 %94.73 %
มิถุนายน515.13534.15534.1535.43220.5228.1693.12 %58.72 %94.73 %
กรกฎาคม515.13534.15534.1552.1391.6728.5089.88 %82.84 %94.66 %
สิงหาคม515.13534.15534.15166.69187.570.9567.64 %64.88 %99.82 %
รวม 6 เดือน3,090.783,204.903,204.90809.41761.91595.9373.81 %76.23 %81.41 %
รวม 12 เดือน6,181.566,409.806,409.801,479.361,515.72851.6776.07 %76.35 %86.71 %