เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน702.37759.44816.4982.33123.71141.1588.28 %83.71 %82.71 %
ตุลาคม702.37778.46816.49227.10244.94292.2667.67 %68.54 %64.20 %
พฤศจิกายน683.36797.48816.49154.67140.89240.8877.37 %82.33 %70.50 %
ธันวาคม702.37797.48816.49101.24339.11246.4285.59 %57.48 %69.82 %
มกราคม702.37816.49797.48297.50234.84143.1657.64 %71.24 %82.05 %
กุมภาพันธ์684.75816.49797.48206.52200.06172.4969.84 %75.50 %78.37 %
มีนาคม701.48816.49797.4849.69265.63309.0092.92 %67.47 %61.25 %
เมษายน721.41816.49816.49204.69195.68123.0771.63 %76.03 %84.93 %
พฤษภาคม740.43816.49816.49256.15255.8591.3865.41 %68.66 %88.81 %
มิถุนายน740.43816.49816.49100.54278.56209.7086.42 %65.88 %74.32 %
กรกฎาคม740.43816.49816.49183.80220.24133.3575.18 %73.03 %83.67 %
สิงหาคม740.43816.49911.57248.99282.60143.4366.37 %65.39 %84.27 %
รวม 6 เดือน4,177.594,765.844,860.921,069.361,283.561,236.3674.40 %73.07 %74.57 %
รวม 12 เดือน8,562.209,664.789,835.932,113.212,782.122,246.3075.32 %71.21 %77.16 %