เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,088.52879.35879.35227.09303.13138.1679.14 %65.53 %84.29 %
ตุลาคม1,088.52879.35993.44112.20310.22149.5889.69 %64.72 %84.94 %
พฤศจิกายน803.28993.44993.44165.04131.1150.1579.45 %86.80 %94.95 %
ธันวาคม803.28993.44993.442,919.35328.8187.79-263.43 %66.90 %91.16 %
มกราคม936.38993.44993.44285.22201.25117.2269.54 %79.74 %88.20 %
กุมภาพันธ์917.36993.44993.44262.41221.01164.9571.39 %77.75 %83.40 %
มีนาคม917.36993.441,031.48118.48100.63262.4187.08 %89.87 %74.56 %
เมษายน917.36898.361,031.48209.04156.9866.4277.21 %82.53 %93.56 %
พฤษภาคม917.36898.361,031.48105.582.8549.3388.49 %99.68 %95.22 %
มิถุนายน917.36898.361,031.48426.87270.71104.9453.47 %69.87 %89.83 %
กรกฎาคม917.36898.361,031.48101.35235.3996.3988.95 %73.80 %90.66 %
สิงหาคม917.36898.361,031.48181.91265.0794.2980.17 %70.49 %90.86 %
รวม 6 เดือน5,637.345,732.465,846.553,971.311,495.53707.8429.55 %73.91 %87.89 %
รวม 12 เดือน11,141.5011,217.7012,035.435,114.552,527.171,381.6254.09 %77.47 %88.52 %