เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 8,593 หน่วยงาน จากทั้งหมด 14,831 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน212,460,081228,545,903223,920,005126,172,469127,969,340127,553,24140.61 %44.01 %43.04 %
ตุลาคม213,132,739248,610,278208,535,492127,747,129127,770,090119,531,62040.06 %48.61 %42.68 %
พฤศจิกายน219,368,370215,500,400210,053,212126,046,090120,466,756111,235,06042.54 %44.10 %47.04 %
ธันวาคม209,150,367200,851,337200,702,110117,777,490106,025,123106,765,60343.69 %47.21 %46.80 %
มกราคม209,667,675217,160,072190,600,254112,851,541115,460,18797,236,85446.18 %46.83 %48.98 %
กุมภาพันธ์226,398,653218,127,183203,975,017115,682,296113,352,194104,948,58148.90 %48.03 %48.55 %
มีนาคม234,703,007234,056,897232,109,416140,192,379135,135,304135,699,28440.27 %42.26 %41.54 %
เมษายน242,280,772229,356,826216,109,122142,246,228129,965,138121,703,46841.29 %43.33 %43.68 %
พฤษภาคม240,450,990233,593,097225,973,798154,798,361133,435,562130,544,20635.62 %42.88 %42.23 %
มิถุนายน233,158,017226,819,171229,259,763148,904,777130,216,152133,522,92236.14 %42.59 %41.76 %
กรกฎาคม236,870,263228,645,062221,159,274146,183,907132,891,853131,093,73838.29 %41.88 %40.72 %
สิงหาคม233,767,401228,485,146220,595,398146,285,248132,098,692129,272,05537.42 %42.18 %41.40 %
รวมทั้งปี2,711,408,3342,709,751,3712,582,992,8611,604,887,9141,504,786,3911,449,106,63240.81 %44.47 %43.90 %