เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 9,608 หน่วยงาน จากทั้งหมด 14,882 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน234,948,559250,692,597245,938,198142,530,542145,380,043145,346,38739.34 %42.01 %40.90 %
ตุลาคม236,289,743271,166,211229,819,064144,387,414145,087,365136,184,09438.89 %46.50 %40.74 %
พฤศจิกายน242,208,237237,290,491231,749,951142,296,265136,742,334126,386,30441.25 %42.37 %45.46 %
ธันวาคม231,141,826220,956,455220,906,299133,378,704120,958,136121,699,72742.30 %45.26 %44.91 %
มกราคม231,802,444238,987,566216,874,770127,894,363131,771,114111,483,16444.83 %44.86 %48.60 %
กุมภาพันธ์249,607,323239,870,877224,841,642130,908,683129,432,731119,365,55247.55 %46.04 %46.91 %
มีนาคม258,736,936257,116,611255,595,486157,983,370153,992,101153,972,94038.94 %40.11 %39.76 %
เมษายน267,973,194251,947,246236,448,674160,373,913148,156,190137,093,33140.15 %41.20 %42.02 %
พฤษภาคม265,730,129256,897,507246,754,015173,487,439152,585,230147,103,01834.71 %40.60 %40.38 %
มิถุนายน256,939,331249,161,777250,319,162166,154,513147,868,684150,596,38835.33 %40.65 %39.84 %
กรกฎาคม260,926,005251,267,943241,424,935163,983,973151,078,223147,525,61837.15 %39.87 %38.89 %
สิงหาคม257,065,645250,953,796241,021,237164,192,498150,279,901145,151,74536.13 %40.12 %39.78 %
รวมทั้งปี2,993,369,3722,976,309,0782,841,693,4341,807,571,6781,713,332,0511,641,908,26939.61 %42.43 %42.22 %