เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 742 หน่วยงาน จากทั้งหมด 965 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน105,798,624107,311,808102,981,38771,570,45873,993,37474,355,39532.35 %31.05 %27.80 %
ตุลาคม106,903,408107,657,90395,992,41274,290,34974,604,32069,555,49330.51 %30.70 %27.54 %
พฤศจิกายน110,469,589102,754,09698,688,34875,297,51469,487,80167,938,12131.84 %32.37 %31.16 %
ธันวาคม105,215,78397,605,81496,491,93269,947,94363,126,79565,854,50733.52 %35.32 %31.75 %
มกราคม106,210,081104,724,96189,755,51868,999,82570,465,65661,543,90535.03 %32.71 %31.43 %
กุมภาพันธ์110,146,354102,949,40095,349,79769,782,39667,534,19766,106,78436.65 %34.40 %30.67 %
มีนาคม117,062,896111,389,685108,249,31682,157,51578,283,07180,539,17029.82 %29.72 %25.60 %
เมษายน120,400,630108,978,32998,373,59386,300,36176,372,52671,258,03028.32 %29.92 %27.56 %
พฤษภาคม117,459,704110,003,928104,663,37993,993,24378,855,31476,756,43319.98 %28.32 %26.66 %
มิถุนายน112,802,000108,306,299107,397,82686,917,38474,786,01778,264,37122.95 %30.95 %27.13 %
กรกฎาคม111,726,803106,565,616102,376,20488,221,38776,138,77175,166,98121.04 %28.55 %26.58 %
สิงหาคม116,449,469105,454,603100,250,58588,936,70075,361,60975,024,30123.63 %28.54 %25.16 %
รวมทั้งปี1,340,645,3411,273,702,4421,200,570,296956,415,075879,009,451862,363,49028.66 %30.99 %28.17 %