เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 704 หน่วยงาน จากทั้งหมด 956 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน94,057,62897,217,91193,274,33262,086,96864,093,68963,776,77733.99 %34.07 %31.62 %
ตุลาคม95,055,19297,134,43186,537,35064,654,30264,456,18459,693,86231.98 %33.64 %31.02 %
พฤศจิกายน98,471,62592,611,62388,951,72565,648,54359,923,83358,262,37033.33 %35.30 %34.50 %
ธันวาคม93,677,66088,125,00287,237,60861,019,74153,860,13656,304,07534.86 %38.88 %35.46 %
มกราคม94,698,76994,089,56980,226,94659,938,87360,281,14952,123,57536.71 %35.93 %35.03 %
กุมภาพันธ์98,313,35092,603,74186,012,99160,662,16657,675,85256,695,04838.30 %37.72 %34.09 %
มีนาคม104,700,825100,526,39697,604,68471,860,73367,349,93069,216,33331.37 %33.00 %29.09 %
เมษายน107,643,88598,720,27490,528,35076,312,20165,832,21462,376,15329.11 %33.31 %31.10 %
พฤษภาคม104,134,97399,300,21796,743,41783,189,24467,831,52267,273,53020.11 %31.69 %30.46 %
มิถุนายน100,618,94798,044,93799,143,19477,573,91264,914,13568,496,78122.90 %33.79 %30.91 %
กรกฎาคม99,232,35696,037,89894,490,09778,106,12365,512,65566,118,98821.29 %31.78 %30.03 %
สิงหาคม104,374,32594,924,27692,470,55778,633,25364,635,94166,049,11224.66 %31.91 %28.57 %
รวมทั้งปี1,194,979,5351,149,336,2771,093,221,253839,686,059756,367,240746,386,60429.73 %34.19 %31.73 %