เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน จากทั้งหมด 20 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,568,2062,819,6833,124,3072,215,6282,194,5092,298,76013.73 %22.17 %26.42 %
ตุลาคม2,631,9323,059,2662,843,2712,279,0392,312,3941,996,63913.41 %24.41 %29.78 %
พฤศจิกายน2,704,6482,887,2782,931,4862,233,3042,067,8901,970,56717.43 %28.38 %32.78 %
ธันวาคม2,512,4412,698,5662,853,9962,052,2391,937,1621,930,28818.32 %28.22 %32.37 %
มกราคม2,754,6523,086,3652,747,2482,184,5812,189,4611,759,16420.69 %29.06 %35.97 %
กุมภาพันธ์2,635,4863,063,3332,843,8702,219,7582,144,3331,904,32215.77 %30.00 %33.04 %
มีนาคม2,967,7233,220,8253,268,8762,575,9112,494,6262,567,42913.20 %22.55 %21.46 %
เมษายน2,917,2103,112,4112,926,2762,495,9642,247,5041,994,04214.44 %27.79 %31.86 %
พฤษภาคม3,030,8933,092,5833,040,9192,636,3652,367,7182,056,33913.02 %23.44 %32.38 %
มิถุนายน2,851,0423,167,8603,107,7082,401,5742,297,7472,214,82615.77 %27.47 %28.73 %
กรกฎาคม2,862,4543,118,3293,032,0492,348,5022,264,3561,997,63817.95 %27.39 %34.12 %
สิงหาคม2,908,7093,116,2273,083,8572,346,3582,317,3861,960,24819.33 %25.63 %36.44 %
รวมทั้งปี33,345,39836,442,72635,803,86327,989,22326,835,08624,650,26416.06 %26.36 %31.15 %