เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 1 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน382,371125,381129,39357,00086,28486,57585.09 %31.18 %33.09 %
ตุลาคม385,045135,482120,00761,00085,45874,41284.16 %36.92 %37.99 %
พฤศจิกายน389,056132,684122,29060,00082,21071,69084.58 %38.04 %41.38 %
ธันวาคม385,045116,507120,83249,00081,39673,05287.27 %30.14 %39.54 %
มกราคม374,349138,722115,928108,00088,72672,38171.15 %36.04 %37.56 %
กุมภาพันธ์394,404127,313117,35497,00078,14266,90775.41 %38.62 %42.99 %
มีนาคม403,763142,923144,340109,00091,97177,18373.00 %35.65 %46.53 %
เมษายน423,817141,476120,21794,00088,78969,42177.82 %37.24 %42.25 %
พฤษภาคม418,469133,200133,300101,00079,90668,74975.86 %40.01 %48.43 %
มิถุนายน402,426138,196140,36398,00091,16274,80675.65 %34.03 %46.71 %
กรกฎาคม394,404126,928131,931105,00079,79870,77373.38 %37.13 %46.36 %
สิงหาคม387,719131,489136,250107,00088,15372,80372.40 %32.96 %46.57 %
รวมทั้งปี4,740,8681,590,3021,532,2051,046,0001,021,996878,75277.94 %35.74 %42.65 %