เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน จากทั้งหมด 28 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน26,27227,45326,66612,28910,12914,14553.23 %63.10 %46.95 %
ตุลาคม25,91727,67824,92713,64110,78612,40147.37 %61.03 %50.25 %
พฤศจิกายน25,67926,60925,75010,20311,99311,49360.27 %54.93 %55.37 %
ธันวาคม26,19324,94824,44210,46110,95211,26260.06 %56.10 %53.92 %
มกราคม25,59626,87723,4529,75410,2939,92761.89 %61.70 %57.67 %
กุมภาพันธ์44,19327,46527,5369,48811,0229,99478.53 %59.87 %63.71 %
มีนาคม27,73929,25429,83112,36813,48513,94155.41 %53.90 %53.27 %
เมษายน29,03729,71428,52813,09715,52515,00254.90 %47.75 %47.41 %
พฤษภาคม28,32330,08229,55814,13615,95914,57450.09 %46.95 %50.69 %
มิถุนายน27,91227,99129,83711,68414,79912,87658.14 %47.13 %56.85 %
กรกฎาคม28,43427,84928,25711,62112,90710,52759.13 %53.65 %62.75 %
สิงหาคม27,63526,83128,39110,71613,65610,29761.22 %49.10 %63.73 %
รวมทั้งปี342,930332,752327,176139,458151,508146,43959.33 %54.47 %55.24 %