เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 1 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน140,667143,676145,72885,00085,00077,00039.57 %40.84 %47.16 %
ตุลาคม145,227148,322135,31388,00084,00077,00039.41 %43.37 %43.10 %
พฤศจิกายน151,021144,596137,69088,00081,00074,00041.73 %43.98 %46.26 %
ธันวาคม130,859127,289137,11286,00074,00077,00034.28 %41.86 %43.84 %
มกราคม145,929150,255135,10490,00080,00072,00038.33 %46.76 %46.71 %
กุมภาพันธ์141,774138,896137,74983,00073,00070,00041.46 %47.44 %49.18 %
มีนาคม154,170156,804165,32892,00086,00082,00040.33 %45.15 %50.40 %
เมษายน153,418155,406141,03383,00069,00073,00045.90 %55.60 %48.24 %
พฤษภาคม150,811147,955148,40086,00076,00067,00042.98 %48.63 %54.85 %
มิถุนายน144,350152,243159,30781,00079,00070,00043.89 %48.11 %56.06 %
กรกฎาคม145,422143,450123,93085,00078,00068,00041.55 %45.63 %45.13 %
สิงหาคม145,730141,055128,34686,00079,00066,00040.99 %43.99 %48.58 %
รวมทั้งปี1,749,3791,749,9481,695,0391,033,000944,000873,00040.95 %46.06 %48.50 %