เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน จากทั้งหมด 5 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน544,456520,837541,757274,478265,694260,13149.59 %48.99 %51.98 %
ตุลาคม560,983525,075492,748273,402257,338240,45151.26 %50.99 %51.20 %
พฤศจิกายน584,065502,933490,211270,431245,529248,75153.70 %51.18 %49.26 %
ธันวาคม505,980446,383467,594241,152223,640211,44652.34 %49.90 %54.78 %
มกราคม547,022535,455480,804252,281259,788231,06953.88 %51.48 %51.94 %
กุมภาพันธ์531,067487,773464,827257,793246,613225,32051.46 %49.44 %51.53 %
มีนาคม579,911566,816579,722266,517275,954277,11354.04 %51.32 %52.20 %
เมษายน563,741508,278448,298266,124251,827229,07052.79 %50.45 %48.90 %
พฤษภาคม579,166504,028475,597273,728251,607218,58152.74 %50.08 %54.04 %
มิถุนายน539,061545,171531,672276,142270,076248,00248.77 %50.46 %53.35 %
กรกฎาคม539,837517,580492,905252,962265,540222,48953.14 %48.70 %54.86 %
สิงหาคม549,450510,552510,059268,548254,836211,50451.12 %50.09 %58.53 %
รวมทั้งปี6,624,7406,170,8815,976,1953,173,5583,068,4432,823,92652.10 %50.28 %52.75 %