เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 1 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน100,687104,375103,47050,79948,16747,11349.55 %53.85 %54.47 %
ตุลาคม105,146107,66596,09049,78940,95445,15652.65 %61.96 %53.01 %
พฤศจิกายน110,021105,09897,27548,34243,85048,32456.06 %58.28 %50.32 %
ธันวาคม93,88589,64196,78741,90639,28834,83255.37 %56.17 %64.01 %
มกราคม105,856109,98688,78044,97645,90148,07457.51 %58.27 %45.85 %
กุมภาพันธ์99,98198,63489,08749,90242,77042,98150.09 %56.64 %51.75 %
มีนาคม110,206114,145116,90642,38745,44444,97661.54 %60.19 %61.53 %
เมษายน103,304104,04980,71244,23637,27443,52457.18 %64.18 %46.07 %
พฤษภาคม110,14195,31592,11442,27638,74233,59461.62 %59.35 %63.53 %
มิถุนายน102,011109,842103,47849,07643,58540,89151.89 %60.32 %60.48 %
กรกฎาคม103,815101,32694,46840,83145,15841,72260.67 %55.43 %55.83 %
สิงหาคม105,842103,46899,00446,50240,81333,20156.06 %60.56 %66.47 %
รวมทั้งปี1,250,8961,243,5441,158,171551,022511,947504,38755.95 %58.83 %56.45 %