เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 1 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน88,99393,76493,35832,24634,56232,15163.77 %63.14 %65.56 %
ตุลาคม94,29898,14786,70531,23929,58034,42166.87 %69.86 %60.30 %
พฤศจิกายน99,25386,73087,63732,34432,64337,08267.41 %62.36 %57.69 %
ธันวาคม83,12379,28187,42727,74228,87425,26966.63 %63.58 %71.10 %
มกราคม95,37599,07283,94929,65028,29435,70068.91 %71.44 %57.47 %
กุมภาพันธ์88,86687,91382,87733,40931,03031,11262.41 %64.70 %62.46 %
มีนาคม98,783103,002107,19528,27131,09932,58871.38 %69.81 %69.60 %
เมษายน91,129100,55983,29830,42229,60932,68666.62 %70.56 %60.76 %
พฤษภาคม94,10691,59593,27928,56827,93526,86669.64 %69.50 %71.20 %
มิถุนายน90,55398,723100,66935,18933,42831,09261.14 %66.14 %69.11 %
กรกฎาคม92,68590,44193,48930,10433,53728,50967.52 %62.92 %69.51 %
สิงหาคม94,83992,85297,64633,54931,09430,18764.63 %66.51 %69.09 %
รวมทั้งปี1,112,0021,122,0781,097,529372,733371,685377,66366.48 %66.88 %65.59 %