เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 1 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน95,245101,889105,76629,15029,67826,83669.39 %70.87 %74.63 %
ตุลาคม96,91494,41894,31227,40223,26128,42671.73 %75.36 %69.86 %
พฤศจิกายน104,38988,32188,02729,27228,00231,65471.96 %68.30 %64.04 %
ธันวาคม88,68284,44684,29427,02927,10921,83969.52 %67.90 %74.09 %
มกราคม101,24995,19991,24227,02929,06931,93273.30 %69.47 %65.00 %
กุมภาพันธ์95,84392,20087,15029,40629,01827,69069.32 %68.53 %68.23 %
มีนาคม104,812110,973107,79526,61128,61627,61174.61 %74.21 %74.39 %
เมษายน101,65982,57680,97527,36325,68728,37573.08 %68.89 %64.96 %
พฤษภาคม104,25489,62178,31627,37724,67523,37673.74 %72.47 %70.15 %
มิถุนายน96,447102,00893,47335,76527,15222,79862.92 %73.38 %75.61 %
กรกฎาคม98,144101,62486,44525,57629,12523,86773.94 %71.34 %72.39 %
สิงหาคม100,65693,33190,32428,59827,93224,77671.59 %70.07 %72.57 %
รวมทั้งปี1,188,2941,136,6061,088,117340,578329,324319,18071.34 %71.03 %70.67 %