เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 1 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน140,001119,376134,893104,28399,28799,03125.51 %16.83 %26.59 %
ตุลาคม144,259120,219122,607105,972105,54387,44826.54 %12.21 %28.68 %
พฤศจิกายน149,075120,641123,366107,47393,03487,69127.91 %22.88 %28.92 %
ธันวาคม134,421106,219108,71298,47584,36985,50626.74 %20.57 %21.35 %
มกราคม143,440124,331126,942100,626101,52472,36329.85 %18.34 %43.00 %
กุมภาพันธ์141,047113,729116,32199,07693,79580,53729.76 %17.53 %30.76 %
มีนาคม151,272130,829133,576116,248113,795116,93823.15 %13.02 %12.46 %
เมษายน151,566115,523118,234111,103106,25779,48526.70 %8.02 %32.77 %
พฤษภาคม163,910118,624121,408116,507107,25584,74528.92 %9.58 %30.20 %
มิถุนายน147,343128,234130,999105,112112,91197,22128.66 %11.95 %25.79 %
กรกฎาคม144,406120,668123,342100,451103,72080,39130.44 %14.05 %34.82 %
สิงหาคม145,261121,078123,762104,899102,99780,34027.79 %14.93 %35.09 %
รวมทั้งปี1,756,0011,439,4711,484,1621,270,2251,224,4871,051,69627.66 %14.93 %29.14 %