เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน จากทั้งหมด 15 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,449,1332,452,8652,447,2732,085,6962,133,1971,959,29514.84 %13.03 %19.94 %
ตุลาคม2,487,5152,528,6152,311,4392,125,7732,181,6771,838,91314.54 %13.72 %20.44 %
พฤศจิกายน2,525,0342,439,2742,383,5612,214,4892,074,2601,875,95012.30 %14.96 %21.30 %
ธันวาคม2,480,1512,315,7132,313,1031,985,3021,866,8621,840,56319.95 %19.38 %20.43 %
มกราคม2,451,6582,506,7822,249,1292,001,0362,078,5021,826,99918.38 %17.08 %18.77 %
กุมภาพันธ์2,484,9352,391,0712,121,0411,897,7771,910,3771,806,26423.63 %20.10 %14.84 %
มีนาคม2,639,5482,571,1462,388,8142,357,4962,240,0872,290,71810.69 %12.88 %4.11 %
เมษายน2,745,9802,356,9492,136,1682,314,4162,178,3441,894,54415.72 %7.58 %11.31 %
พฤษภาคม2,710,2992,405,2642,219,0092,418,7412,274,5882,042,89210.76 %5.43 %7.94 %
มิถุนายน2,970,7482,735,0362,632,9212,247,4862,226,2502,098,66424.35 %18.60 %20.29 %
กรกฎาคม2,546,6022,485,5052,148,5582,194,1612,117,2421,934,04513.84 %14.82 %9.98 %
สิงหาคม2,521,5002,483,0802,173,0192,268,7802,147,7531,946,32310.02 %13.50 %10.43 %
รวมทั้งปี31,013,10329,671,29927,524,03626,111,15225,429,14123,355,17015.81 %14.30 %15.15 %