เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 20 หน่วยงาน จากทั้งหมด 21 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,519,1023,992,0443,885,8791,892,9752,105,4492,054,77246.21 %47.26 %47.12 %
ตุลาคม3,571,7113,726,8653,596,8872,000,9732,064,7001,896,18943.98 %44.60 %47.28 %
พฤศจิกายน3,614,2673,524,5133,442,8872,052,3512,040,0711,911,98743.22 %42.12 %44.47 %
ธันวาคม3,378,4713,275,1863,355,4451,953,8931,888,5401,909,79242.17 %42.34 %43.08 %
มกราคม3,500,2953,738,9223,223,9491,952,6491,885,4121,950,45144.21 %49.57 %39.50 %
กุมภาพันธ์3,480,7213,529,3193,344,9242,022,0231,909,5112,104,09941.91 %45.90 %37.10 %
มีนาคม3,922,6094,286,9283,834,5652,260,1972,089,3102,432,11442.38 %51.26 %36.57 %
เมษายน4,060,6704,557,5343,494,2962,225,4172,118,2292,171,16845.20 %53.52 %37.87 %
พฤษภาคม3,937,3224,531,2653,582,4172,082,8332,081,0632,127,48947.10 %54.07 %40.61 %
มิถุนายน3,751,2224,505,8703,735,2232,235,4551,964,1641,846,66540.41 %56.41 %50.56 %
กรกฎาคม3,765,9384,356,2163,533,9962,159,5982,091,3131,661,55442.65 %51.99 %52.98 %
สิงหาคม3,705,9164,290,3923,592,8422,176,7102,124,4781,606,42841.26 %50.48 %55.29 %
รวมทั้งปี44,208,24448,315,05342,623,31125,015,07324,362,23823,672,70943.42 %49.58 %44.46 %