เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน จากทั้งหมด 5 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,543,6272,802,7181,719,227707,275940,7181,006,07454.18 %66.44 %41.48 %
ตุลาคม1,645,2111,801,6541,555,506876,438961,853884,37346.73 %46.61 %43.15 %
พฤศจิกายน1,714,7831,733,5111,606,333958,208953,597880,89244.12 %44.99 %45.16 %
ธันวาคม1,553,8631,537,2981,482,775835,982814,919801,75646.20 %46.99 %45.93 %
มกราคม1,602,3311,812,3971,516,823841,7771,015,660802,21147.47 %43.96 %47.11 %
กุมภาพันธ์1,661,8851,717,8851,561,448934,816794,278850,66643.75 %53.76 %45.52 %
มีนาคม1,744,0601,803,5191,851,837941,9861,101,2041,143,30445.99 %38.94 %38.26 %
เมษายน1,760,0201,710,3772,534,3921,098,4411,011,893926,06137.59 %40.84 %63.46 %
พฤษภาคม1,892,7171,816,6511,710,2901,154,9601,072,6071,013,22538.98 %40.96 %40.76 %
มิถุนายน1,734,3171,774,7001,731,0301,054,7421,066,4031,102,82639.18 %39.91 %36.29 %
กรกฎาคม1,737,9481,793,6881,680,5421,104,6701,010,916992,63036.44 %43.64 %40.93 %
สิงหาคม1,708,9731,746,0081,716,3151,050,3631,000,0121,011,46538.54 %42.73 %41.07 %
รวมทั้งปี20,299,73422,050,40520,666,51711,559,65711,744,05911,415,48343.06 %46.74 %44.76 %