เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 68 หน่วยงาน จากทั้งหมด 70 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,383,8121,372,1371,475,264829,212835,063545,65640.08 %39.14 %63.01 %
ตุลาคม1,479,2831,513,5801,373,909888,363962,304737,35239.95 %36.42 %46.33 %
พฤศจิกายน1,472,8951,471,8491,404,021852,404820,663727,81542.13 %44.24 %48.16 %
ธันวาคม1,438,1061,361,9771,354,197834,677715,541746,21141.96 %47.46 %44.90 %
มกราคม1,469,1991,506,9901,362,357738,859835,607662,58149.71 %44.55 %51.37 %
กุมภาพันธ์1,451,2821,432,4051,349,368759,673801,310671,50347.66 %44.06 %50.24 %
มีนาคม1,584,8891,580,6001,543,618922,127897,556943,83741.82 %43.21 %38.86 %
เมษายน1,551,7552,446,2371,385,446916,742673,025790,87440.92 %72.49 %42.92 %
พฤษภาคม1,599,0551,584,4571,470,897954,737748,905749,31440.29 %52.73 %49.06 %
มิถุนายน1,518,9312,371,7231,491,116838,706834,291964,80944.78 %64.82 %35.30 %
กรกฎาคม1,499,4141,518,7111,438,797822,251817,937846,81345.16 %46.14 %41.14 %
สิงหาคม1,490,7271,542,6571,466,399812,579853,861779,57145.49 %44.65 %46.84 %
รวมทั้งปี17,939,34919,703,32417,115,38910,170,3309,796,0629,166,33643.31 %50.28 %46.44 %